Die Güterbahnen navrhuje alternativní trasu bavorského obchvatu

Die Güterbahnen navrhuje alternativní trasu bavorského obchvatu
© DB InfraGO

Tvrdí, že odklonění koridoru mezi Obertraublingem a Pasovem způsobí neekonomičnost provozu vlaků.


Jak oznámila německá železniční společnost DB InfraGO, v nadcházejících letech projde značná část železniční infrastruktury v Bavorsku rozsáhlou modernizací. Jak upozorňuje Sueddeutsche Zeitung, od roku 2026 se tato iniciativa bude týkat několika klíčových železničních koridorů a jejím cílem bude aktualizovat a opravit přibližně 700 kilometrů tratí a související infrastrukturu, jako je trakční vedení, signalizační systémy a stanice. Očekává se, že tento rozsáhlý projekt naruší osobní i nákladní dopravu a vyžádá si dlouhé objížďky, které by mohly nákladní dopravu přesunout na silnice, což by se podle některých obav mohlo stát trvalým jevem.

Odvětví nákladní železniční dopravy vyjádřilo obavy a zdůraznilo potřebu co nejméně rušivého plánování projektů. Mezi návrhy patří vytvoření dobře připravených alternativních tras, finanční kompenzace za delší objížďky a zajištění včasné komunikace mezi správou infrastruktury a železničními společnostmi. Doufáme, že tato opatření zmírní dopady na železniční nákladní společnosti, které mají zásadní význam pro přepravu zboží v regionu i mimo něj.

© DB InfraGO
© DB InfraGO

Zvláště sporné je plánované uzavření a modernizace železniční trati mezi Obertraublingem a Pasovem. Tento koridor hraje klíčovou roli ve spojení přístavů Severního moře s jižní a východní Evropou, což z něj činí zásadní spojení pro nákladní i mezinárodní osobní vlaky. Omezení rychlosti a kapacity stávající infrastruktury však vyvolala volání po jejím posílení, aby splňovala budoucí požadavky.

Přestože se uznává nutnost těchto rekonstrukcí, vedou se diskuse o přístupu, zejména o možnosti rozsáhlých uzavírek. Uvažuje se o alternativních trasách přes sousední země, ale ani ty nejsou bez problémů, včetně delších vzdáleností a možného přetížení náhradních tratí.

© DB InfraGO
© DB InfraGO

DB InfraGO navrhuje 200 odklonů přes Gműnd, Plzeň a Cheb v Česku a neelektrifikované spojení do Norimberku. Další odklon je 320 km přes Vídeň a Bratislavu, české Brno a Lichkov do polské Vratislavi a Horky do Německa.

Svaz nákladní železniční dopravy Die Güterbahnen navrhl dvě různé alternativy. Jedna se odklání v rakouském Welsu přes Salcburk, Mnichov do Norimberku (165 km) a druhá využívá český koridor z českého Brna do Bad Schandau zpět do Německa přes Drážďany.

© Die Güterbahnen
© Die Güterbahnen

Tato modernizace probíhá na pozadí klesající přesnosti železniční dopravy v Bavorsku, což je částečně způsobeno stárnutím železniční infrastruktury. Společnost DB se těmito rekonstrukcemi snaží řešit jak okamžitou potřebu zlepšení infrastruktury, tak dlouhodobou udržitelnost železniční dopravy v regionu. Vyváženost mezi zachováním provozu během modernizace a logistickými problémy, které přinášejí nadcházející práce, však zůstává pro všechny zúčastněné strany složitou výzvou.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot