Indie zahajuje více než 2 000 projektů železniční infrastruktury

Indie zahajuje více než 2 000 projektů železniční infrastruktury
© India's Prime Minister's Office Press Information Bureau

Indická vláda zahájila rozsáhlou rekonstrukci železniční infrastruktury v zemi.


Tato ambiciózní iniciativa zahrnuje zahájení a dokončení více než 2 000 projektů železniční infrastruktury v celkové hodnotě přesahující 4,7 miliardy eur. Tento komplexní program je zaměřen na modernizaci a obnovu železničních zařízení v celé Indii.

Ústředním bodem této iniciativy je přestavba 553 železničních stanic v rámci programu Amrit Bharat Station Scheme. Cílem tohoto projektu, který představuje investici ve výši více než 2,2 miliardy eur, je přeměnit tyto stanice na moderní a pro cestující přívětivá centra. Přepracovaná nádraží budou sloužit nejen jako klíčové tranzitní body, ale také jako centra měst, která budou integrovat různé druhy dopravy a poskytovat cestujícím lepší vybavení.

Kromě toho vládní představitel otevřel přestavěné nádraží Gomti Nagar, které ukazuje potenciál moderní infrastruktury pro výrazné zlepšení komfortu cestujících. Nádraží nabízí řadu zařízení, jejichž cílem je zvýšit komfort a pohodlí cestování pro veřejnost.

V rámci této modernizace infrastruktury je zřízeno 1 500 silničních mostů a podjezdů. Cílem tohoto úsilí, které si vyžádá přibližně 2,5 miliardy eur, je umožnit plynulejší a bezpečnější přejezdy přes železniční tratě a pod nimi, což výrazně sníží riziko nehod a zlepší propojení mezi regiony.

Vzhledem k tomu, že železnice mají zásadní význam pro mobilitu v Indii, usiluje vláda nejen o zvýšení kvality železničních služeb, ale také o vytvoření více pracovních míst, stimulaci hospodářské činnosti a podporu celkového rozvoje země. Důraz na začlenění moderního vybavení a zajištění dostupnosti pro všechny uživatele odráží rozvoj infrastruktury, který upřednostňuje inkluzivitu a udržitelnost.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

Další zprávy

Nejčtenější