Africká rozvojová banka financuje modernizaci dopravní infrastruktury v Namibii

Africká rozvojová banka financuje modernizaci dopravní infrastruktury v Namibii
© African Development Bank

Skupina Africké rozvojové banky poskytla Namibii půjčku ve výši téměř 187 milionů EUR na další etapu projektu zlepšení dopravní infrastruktury.


Tato půjčka pokryje o něco více než polovinu (51,8 %) nákladů projektu, zatímco Namibie uhradí zbylých 48,2 %.

Tato iniciativa podporuje ambici Namibie odstranit do roku 2030 logistické překážky a upevnit její obchodní pozici v jižní Africe. Mezi klíčové prvky tohoto projektu patří výstavba 207 km železnice v blízkosti trasy Kranzberg - Otjiwarongo, 16 nových mostů, renovace stanic a pořízení kolejnic pro dalších 518 km tratí. Na programu je také technická aktualizace železničního signalizačního systému mezi Walvis Bay a Tsumebem s cílem zvýšit spolehlivost a celkovou efektivitu.

Po předchozí modernizaci železnice z Walvis Bay do Kranzbergu v délce 210 km bude v této fázi vylepšena železnice v celkové délce 417 km.

Banka již dříve financovala rozšíření kontejnerového terminálu v přístavu Walvis Bay a nadále podporuje regionální vazby Namibie tím, že posiluje klíčové přístavní a železniční systémy. To zajišťuje efektivní pohyb zboží a podporuje regionální obchod.

Modernizovaná železnice bude procházet komerčními zemědělskými pozemky a městskými zónami. Díky tomu se zlepší doprava pro místní podniky, zemědělce a průmysl. Navíc se očekává, že s přesunem nákladní dopravy ze silnice na železnici se sníží náklady na údržbu silnic.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

Další zprávy

Nejčtenější