Přehled činností společnosti VR Transpoint na železnici
© VR Transpoint

Klíčový hráč ve finském dopravním sektoru se v posledních letech zabývá změnami a výzvami v logistickém prostředí.


Společnost VR Transpoint a její současnou pozici představil obchodní ředitel pro železniční logistiku Antti Pursiainen během 51.kongresu IBSo inovacích v železniční nákladní dopravě.

Společnost nabízí celou řadu služeb včetně návrhu logistického řetězce, skladování, spolupráce v oblasti IT a nakládky a vykládky. Tyto služby jsou zaměřeny na uspokojování velkokapacitních logistických potřeb exportního průmyslu se zaměřením na přepravu výrobků a surovin.

© VR Transpoint
© VR Transpoint

Pokud jde o způsoby přepravy, společnost VR Transpoint poskytuje železniční i silniční logistická řešení. Její železniční logistické služby jsou podporovány rozmanitým vozovým parkem přizpůsobeným různým přepravním potřebám. To podtrhují silné nákupylokomotiv Siemens Vectron a nejnovější nákup 60 lokomotiv Dr 19 od společnosti Stadler. Podíl elektrické trakce ve společnosti VR Transpoint činí více než 80 % a denně vypraví přes 200 vlaků. V oblasti silniční logistiky zajišťuje společnost přepravu celých nákladů pro průmyslové a obchodní zákazníky v rámci Finska.

© VR Transpoint
© VR Transpoint

Historické souvislosti a nedávný vývoj

Antti Pursiainen představil, že logistické prostředí ve Finsku prošlo v posledních letech několika významnými změnami:

  • Roky 2020 a 2021 byly poznamenány pandemií COVID-19 a globální kontejnerovou krizí, která ovlivnila logistiku po celém světě. V tomto období společnost VR Transpoint zdůraznila své vlakové spojení s Asií a rozšířila své skladovací kapacity.
  • V roce 2022 ovlivnil geopolitickou situaci zejména ruský útok na Ukrajinu, který vedl ke zvýšení nákladů na energie a zastavení dopravy mezi Finskem a Ruskem. Společnost VR Transpoint musela v reakci na tyto události přizpůsobit své vnitrostátní dopravní operace.
  • Rok 2023 přinesl na trh lesního průmyslu výzvy, které společnost VR Transpoint přiměly k zavedení nové cenové strategie a vývoji nových provozních modelů, aby si udržela své postavení na trhu.
  • S výhledem do roku 2024 a dále společnost zkoumá možné změny na trhu, další investice do ekologických iniciativ a vývoj řešení kombinované dopravy spolu s novými službami na míru zákazníkům.
© VR Transpoint
© VR Transpoint

Současná železniční logistika ve Finsku

Finská železniční infrastruktura, kterou spravuje finská agentura pro dopravní infrastrukturu Väylä, je v provozu od roku 1862. Používaný rozchod kolejí je 1 524 mm. V roce 2023 dosáhne celkový objem nákladní železniční dopravy ve Finsku 27 milionů tun, z čehož 23,4 milionu tun odbavila společnost VR Transpoint.

© VR Transpoint
© VR Transpoint

Mezi nejdůležitější komodity patří papír, lepenka, celulóza a dřevo, surové dřevo, ocelové svitky a další výrobky z oceli, oleje a chemikálie, volně ložené produkty (např. rudné kamenivo), kontejnery a také přeprava speciálních projektů.

© VR Transpoint
© VR Transpoint

Společnost VR Transpoint zůstává pro toto odvětví důležitým podpůrným subjektem, který se neustále přizpůsobuje globálním i místním změnám, aby si udržel spolehlivou a efektivní nabídku služeb v závislosti na měnících se tržních podmínkách a okolním prostředí. V souvislosti s událostmi na své východní hranici nyní VR Transpoint hledá další možnosti navázání lepších partnerství se subjekty v dalších evropských zemích. Z tohoto pohledu se jako nejperspektivnější oblasti rozvoje jeví kontejnerová a ro-ro doprava a trajektová doprava.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot