LKW WALTER a CFL multimodal zahajují nové železniční spojení mezi Lucemburskem a Německem

LKW WALTER a CFL multimodal zahajují nové železniční spojení mezi Lucemburskem a Německem
© cfl-mm.lu

Tato služba, která má výrazně zlepšit dopravní osu sever-jih, má za cíl zefektivnit přepravu zboží mezi Skandinávií a hlavními evropskými centry a slibuje výrazné snížení emisí uhlíku.


Společnost LKW WALTER ve spolupráci se společností CFL multimodal zahájila provoz nové intermodální železniční linky, která spojuje lucemburský Bettembourg-Dudelange s německým přístavem Lübeck. Tato služba, zahájená za účelem posílení dopravní osy sever-jih, slibuje zefektivnění toku zboží mezi Skandinávií a klíčovými hospodářskými centry v Evropě.

"Tato nová trasa představuje důležitý krok v rozšiřování naší sítě kombinované dopravy," zdůrazňuje Günther Wiesinger, vrchní ředitel společnosti LKW WALTER, a dodává: "Tato trasa nejen efektivně spojuje Skandinávii a Francii, ale také rozšiřuje naše služby kombinované dopravy do Španělska prostřednictvím vlaku Bettembourg - Le Boulou."

Nová služba, která bude fungovat třikrát týdně, je výsledkem desetiletého partnerství mezi společnostmi LKW WALTER a CFL multimodal, které jsou lídry v oblasti logistiky. Služba je strategicky navržena tak, aby uspokojila rostoucí poptávku po efektivních a udržitelných dopravních řešeních a usnadnila přístup do Švédska, Finska a dalších zemí.

Tato iniciativa, kterou řídí společnost CFL cargo, je nejen logistickým úspěchem, ale také významným krokem k ekologické udržitelnosti. Zavedení tohoto intermodálního spojení posílí síť kombinované dopravy v celé Evropě a poskytne spolehlivou a ekologickou alternativu k tradiční silniční dopravě. Odráží širší průmyslový trend směřující k multimodálním dopravním řešením, která využívají silné stránky železniční i silniční logistiky ke snížení přetížení silnic, snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení efektivity přeshraničního obchodu.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot