Odhalení budoucnosti: Pohled společnosti SCI Verkehr na trendy na trhu řízení a signalizace v železniční dopravě

Odhalení budoucnosti: Pohled společnosti SCI Verkehr na trendy na trhu řízení a signalizace v železniční dopravě
© SCI Verkehr

Vzhledem k tomu, že celosvětový železniční průmysl stojí na prahu digitální revoluce, čeká odvětví řízení a signalizace významný růst, který by měl v letech 2023 až 2028 dosahovat 4,6 % ročně.


Předpokládá se, že celosvětový trh s řídicími a zabezpečovacími systémy, které jsou základem pro bezpečnost železnic, zaznamená významný růst, který bude podpořen nástupem digitalizace. Podle společnosti SCI Verkehr se očekává, že trh v hodnotě 19,3 miliardy EUR poroste v letech 2023 až 2028 tempem 4,6 % ročně. Tento růst bude tažen především poptávkou po novém vývoji a modernizaci v tomto odvětví. Tyto trendy zkoumá obsáhlá studie společnosti SCI Verkehr "Control Command and Signalling - Worldwide Market Trends 2023", která je v angličtině k dispozici od února 2024.

Digitalizace mění řídicí a signalizační systémy nad rámec jejich tradiční role v oblasti provozní bezpečnosti. Tyto pokroky nejen zvyšují kapacitu a interoperabilitu železnic, ale také zlepšují komfort cestujících a udržitelnost životního prostředí. Tento posun umožňuje dosáhnout významných zlepšení bez nutnosti zásadní modernizace fyzické infrastruktury.

Provozovatelé infrastruktury si celosvětově uvědomují výhody investic do moderních řídicích a signalizačních technologií. Tempo a zaměření investic se však v jednotlivých regionech liší. V Číně se po letech velkých investic do železniční infrastruktury, včetně moderní signalizace, očekává, že trh v letech 2023 až 2028 poroste relativně mírným tempem 1,6 % ročně. Tento růst bude pocházet především z činností obnovy a údržby, s mírným poklesem nových projektů rozvoje a modernizace.

Naopak Evropa, a zejména Německo, čelí výzvě modernizovat své značně zastaralé a různorodé signalizační systémy. Očekává se, že tato potřeba bude hnací silou růstu evropského trhu nad celosvětovým průměrem s předpokládanou roční mírou růstu 5,3 % v letech 2023 až 2028. V tomto regionu bude kladen důraz na nové vývojové a modernizační projekty, což poukazuje na kritickou potřebu investic do této technologie.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

Další zprávy

Nejčtenější