Rail Cargo Group a Mobiler: Zvýšená flexibilita v železniční a silniční nákladní dopravě

Rail Cargo Group a Mobiler: Zvýšená flexibilita v železniční a silniční nákladní dopravě
© Rail Cargo Group

Řešení z Rakouska, které by mohlo inspirovat celoevropský přesun nákladu ze silnice na železnici.


Na nedávném kongresu IBS představil Christoph Grasl, vedoucí oddělení trhu a prodeje společnosti Rail Cargo Group, systém Mobiler. Ten je určen k usnadnění přesunu kontejnerů a výměnných nástaveb mezi nákladními automobily a vlakovými vagony, nevyžaduje použití jeřábů ani vyhrazeného železničního spojení a představuje zjednodušené řešení pro manipulaci s kontejnery.

Mobiler využívá hydraulické zvedací zařízení namontované na vozidlech, které umožňuje rychlý a nekomplikovaný přesun zboží přímo z výrobních linek do kontejnerů a minimalizuje prostoje nákladních vozidel.

© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Toto řešení je výhodné zejména pro zákazníky, kteří nemají přímý přístup po železnici, a pro oblasti, jako jsou průmyslová centra bez železničních vleček. Nabízí decentralizovaný doplněk terminálů kombinované dopravy, který zajišťuje bezpečnou a rychlou překládku zboží. Systém Mobiler lze instalovat na různá přepravní vozidla, včetně návěsů s funkcí naklápění, což umožňuje všestranné využití v různých logistických scénářích.

© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Podrobný přehled systému Mobiler

Klíčové vlastnosti a funkce:

  • Hydraulické zvedací zařízení: Mobiler je vybaven hydraulickým zvedacím mechanismem, který je integrován do speciálně navrženého vozidla. Tato funkce umožňuje rychlé a efektivní zvedání a přesouvání kontejnerů mezi nákladními automobily a vagony.
  • Flexibilita: Systém lze instalovat na různá přepravní vozidla, včetně třínápravových návěsů s funkcí naklápění. Díky této přizpůsobivosti je systém Mobiler vhodný pro různé logistické potřeby a prostředí.
  • Odrůda kontejneru: Mobiler podporuje celou řadu typů kontejnerů, jako je 30 ft Halftainer, 30 ft kontejner na sypké materiály, Multitainer 36-H pro těžké sypké zboží a specializovanější kontejnery, jako je BIO kontejner na obilí. Tyto kontejnery jsou navrženy pro všestranné použití a pojmou vše od zemědělských produktů až po průmyslový odpad.
© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Scénáře použití:

  • Pro odvětví, která nemají přístup k železnici: Mobiler je ideálním řešením pro zákazníky a průmyslová centra, která nemají přímý přístup k železniční infrastruktuře. Umožňuje efektivní přepravu zboží z výrobních prostor přímo do železničních dopravních systémů.
  • Doručení na první a poslední míli: Systém usnadňuje logistiku první a poslední míle přímo v prostorách továren, čímž umožňuje dodávky přesně na čas a snižuje nákladné prostoje spojené s tradiční přepravou zboží.
  • Decentralizované dopravní uzly: Slouží jako decentralizovaný doplněk terminálů kombinované dopravy a zajišťuje bezpečné a rychlé překládání zboží a kontejnerů v regionech s omezenou dopravní infrastrukturou.
© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Provozní efektivita:

  • Logistika Just-in-Time: Díky tomu, že Mobiler umožňuje přímé nakládání výrobků do kontejnerů ve výrobních závodech, snižuje potřebu meziskladování a minimalizuje zpoždění v přepravním řetězci.
  • Zvýšená kapacita úložiště: Použití kontejnerů Mobiler může výrazně rozšířit skladovací možnosti, protože tyto kontejnery lze dočasně použít jako řešení pro skladování před přepravou a po ní.

Zeměpisný dosah:

Funkčnost Mobileru podporují různá překladiště strategicky rozmístěná v Rakousku, Francii, Německu, Švýcarsku, na Slovensku, v Itálii, Slovinsku, Švédsku, Maďarsku a České republice. Tato rozsáhlá síť zajišťuje, že výhody společnosti Mobiler lze využít v širokém geografickém prostoru, což zvyšuje efektivitu přeshraniční logistiky v Evropě.

Systém Mobiler společnosti Rail Cargo Group je příkladem inovativního přístupu k logistice, který spojuje flexibilitu s efektivitou a řeší tak výzvy moderní nákladní dopravy. Díky tomu, že se obejde potřeba pevné infrastruktury a sníží se závislost na dalších manipulačních zařízeních, poskytuje systém Mobiler zjednodušené a nákladově efektivní řešení pro bezproblémovou integraci silniční a železniční logistiky. Tento systém má zásadní význam zejména pro posílení logistických operací v oblastech, které nejsou dostatečně obsluhovány tradičním železničním přístupem, a rozšiřuje tak rozsah a efektivitu řešení dodavatelského řetězce v celé Evropě.

© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Rail Cargo Group: Široký přehled

Rail Cargo Group, dceřiná společnost holdingu ÖBB, je významným subjektem v evropské železniční logistice a disponuje vozovým parkem, který zahrnuje 718 hnacích vozidel a 24 231 nákladních vozů. Spravuje síť, která ročně zajišťuje více než 448 167 vlakových operací, překonává značné vzdálenosti a přepravuje 88,4 milionu čisté tonáže ročně.

© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Společnost nabízí širokou škálu služeb, od vysokofrekvenčních intermodálních spojů nazvaných TransFER, které spojují městská centra, průmyslové oblasti a přístavy, až po služby proaktivní údržby, které zajišťují optimální funkčnost a dostupnost vozidel. Rail Cargo Group rovněž poskytuje individuální komplexní řešení pro přepravu průmyslových výrobků a nabízí nové vagónové materiály, které splňují současné logistické požadavky.

S logistickými centry a terminály v 18 zemích zprostředkovává Rail Cargo Group podstatnou část objemu přepravy zboží v Evropě, což podtrhuje její roli v mezinárodní logistice. Závazek organizace k provozní efektivitě a zákaznickým službám je podporován různorodou pracovní silou 5 887 zaměstnanců z 34 různých zemí, kteří přispívají k jejímu robustnímu logistickému provozu.

© Rail Cargo Group
© Rail Cargo Group

Tento strategický přístup skupiny Rail Cargo Group v kombinaci s inovativními řešeními, jako je Mobiler, podporuje bezproblémovou integraci železniční a silniční dopravy, která splňuje komplexní požadavky moderních dodavatelských řetězců, aniž by překračovala praktická nebo ekonomická omezení.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot