PR článek

VUZ ukazuje cestu k budoucnosti železniční infrastruktury

VUZ ukazuje cestu k budoucnosti železniční infrastruktury
© VUZ

V rychle se vyvíjejícím světě železniční infrastruktury posouvá VUZ hranice a informovanost v oblasti interoperability a hodnocení bezpečnosti.


Jako centrum inovací a odborných znalostí nabízí VUZ komplexní hodnocení napříč všemi subsystémy železničního systému – včetně infrastruktury, energetiky, traťového řízení a zabezpečení – během fáze návrhu, implementace a závěrečného testování. Jejich pečlivý přístup, vysoká odbornost a aktivní přístup k problematice, zajišťuje, že pokud jde o bezpečnost a efektivitu železniční dopravy, není nic ponecháno náhodě.

Role VUZ jako autorizovaného subjektu č. AO 258 a notifikované osoby č. 1714 podtrhuje jeho důležitou pozici při posuzování strukturálních subsystémů pro železniční systém Evropské unie. To vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v rámci EU. Vysoce kvalifikovaní odborníci VUZ provádějí hodnocení nezávisle, nestranně a využívají moduly rozhodnutí Komise 2010/713/EU při postupu posuzování shody. Tato důkladnost se projevuje i při spolupráci s partnery za účelem usnadnění různých typů testování a hodnocení, což ukazuje klíčovou roli VUZ při rozvíjení služeb v oblasti nejen železničního průmyslu.

© VUZ
© VUZ

I proto zve VUZ všechny zástupce želeničního sektoru i veřejnost na nadcházející seminář v České republice, kde se ponoří do budoucnosti železniční infrastruktury. Tento, již třetí seminář, zaměřený na subsystém infrastruktura, slibuje odhalit témata, která budou pro železniční odborníky v blízké budoucnosti klíčová.

Účastníci získají informace o definování rozsahu posuzování interoperability, aktualizacích TSI, informačním modelování budov (BIM) a vzdělávání nových železničních odborníků. Přednášejícími budou zástupci VUZ, Správy železnic, SUDOPU PRAHA, VUT v Brně nebo ČVUT v Praze.

Na semináři odznějí témata, která budou směrem k odborné veřejnosti komunikována úplně poprvé. Mezi nimi nový stavební zákon a novinky v projektové přípravě na Správě železnic.

Prezentovány budou také novinky ohledně železničních nástupišť a přístupů k nim a změny orientačního a informačního systému.

Dozvíte se, jak správně vymezit rozsah posouzení interoperability, ale také novinky a změny v TSI, současný stav BIM, nebo výzvy při vzdělávání nových železničních odborníků. Seminář bude také prostorem pro širokou diskusi, po které bude následovat neformální společenský večer.

V roli přednášejících vystoupí zástupci VÚZ, Správy železnic, SUDOP PRAHA, Vysokého učení technického v Brně, nebo Českého vysokého učení technického v Praze.

© VUZ
© VUZ

Všechny informace k semináři, přesná témata přednášejících, i podrobný program naleznete na webových stránkách VÚZ: https://www.cdvuz.cz/news/377

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot