Německo testuje vysokorychlostní internet na nové trati 5G
© Deutsche Bahn AG / Max Lautenschläger

Projekt "Gigabit Innovation Track", který je výsledkem spolupráce financované Spolkovým ministerstvem pro digitální technologie a dopravu, integruje nejmodernější technologii 5G s cílem zlepšit zážitek cestujících a podpořit digitální transformaci železničního provozu.


V rámci průlomové iniciativy, jejímž cílem je revoluce v oblasti připojení k železniční dopravě, konsorcium vedené Spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a dopravu (BMDV) úspěšně otevřelo zkušební trať pro vysokorychlostní internet ve vlacích v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku. Projekt nazvaný "Gigabitová inovační trať" (GINT) v hodnotě 6,4 milionu eur sdružuje společnosti Deutsche Bahn (DB), Ericsson, O2 Telefónica a Vantage Towers, aby se stal průkopníkem v zavádění technologie 5G na železnici.

Cílem projektu GINT je výrazně zlepšit zážitek z cestování tím, že cestujícím umožní využívat vysoké rychlosti přenosu dat pro surfování a telefonování během cestování, čímž se cestování po železnici šetrné k životnímu prostředí stane ještě atraktivnějším. Cílem projektu je vybavit desetikilometrový úsek trati nejmodernější technologií mobilní komunikace a otestovat gigabitové přenosové rychlosti a integraci systému mobilní komunikace v železniční dopravě budoucnosti (FRMCS), a připravit tak půdu pro digitální pokrok v železničním provozu.

Jednou z klíčových inovací projektu je vývoj a rychlé nasazení nových rádiových stožárů určených pro mobilní komunikaci gigabitovou rychlostí. Tyto stožáry představují významný technologický skok vpřed. Jejich konstrukce nejen zkracuje dobu výstavby, ale také minimalizuje dopad na životní prostředí snížením emisí CO2 spojených s výrobou cementu. Vzhledem k tomu, že "pokročilá laboratoř TrainLab" má zahájit zkoušky na jaře 2024, je projekt GINT na dobré cestě k tomu, aby do konce roku 2024 přinesl cenné poznatky, které by mohly ovlivnit budoucnost zavádění mobilních komunikací podél železnic.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot