Nová vysokorychlostní železnice Severní Makedonie - Srbsko na obzoru

Nová vysokorychlostní železnice Severní Makedonie - Srbsko na obzoru
© Ministry of Transport and Communications of Republic of North Macedonia

Ministři dopravy a spojů Severní Makedonie a Srbska podepsali v Bělehradě memorandum.


Tato dohoda je významným krokem ve výstavbě vysokorychlostní železniční sítě na koridoru č. 10. Zpočátku zahrnuje úsek od hraničního přechodu Tabanovce do Skopje a novou trať na mezinárodní letiště Skopje. Očekává se, že navrhovaná železnice bude měřit přibližně 50 kilometrů. Je navržena tak, aby po ní mohly jezdit osobní vlaky rychlostí minimálně 160 kilometrů za hodinu, s úpravami podle místních podmínek na trase.

V memorandu je nastíněn plán na zajištění financování těchto infrastrukturních projektů od mezinárodních finančních institucí, jehož cílem je rychlé zahájení této regionální iniciativy. Do dvou týdnů má být zřízena společná pracovní skupina obou ministrů. Tato skupina se zaměří na vypracování akčního plánu s konkrétními termíny realizace projektu.

Koridor č. 10 je považován za klíčový evropský koridor pro region, který spojuje střední Evropu. Investice do tohoto koridoru jsou nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti v železniční a nákladní dopravě. Spojuje Rakousko se Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem a Bulharskem.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot