SCI Verkehr: silný růst elektrifikace železnic v Evropě.
© SCI Verkehr

Společnost SCI Verkehr ve své nejnovější studii "Elektrifikace železnic - vývoj globálního trhu v roce 2023" předpovídá celosvětový roční růst o téměř pět procent až do roku 2027.


Elektrifikace: prognóza

V uplynulém desetiletí Čína a Indie elektrifikovaly v průměru 1 000 kilometrů stávající železniční sítě ročně - Německo a Spojené království za stejné období zvládly výrazně méně než 100 kilometrů ročně. Navzdory opakovaným vládním závazkům se v Evropě dělá příliš málo. V důsledku nedostatečných investic a odpovídajícího množství nevyřízených projektů společnost SCI Verkehr předpovídá, že do roku 2027 dojde v Evropě k výraznému nárůstu elektrifikace železnic z dnešní nízké úrovně. V Asii se však očekává pouze mírný růst ze současné vysoké úrovně. Velké železniční země, zejména Čína a Indie, vybudovaly mnoho nových elektrifikovaných tratí a masivně investovaly do elektrifikace stávajících železnic. Objem celosvětového trhu je relativně nízký, v současné době se pohybuje kolem deseti miliard eur (průměr za období 2021-2023). Nicméně výstavba nových železničních tratí a elektrifikace stávajících tratí v Asii a Evropě jsou hnací silou objemu globálního trhu.

Elektrifikace: Asie

Díky výstavbě mnoha nových elektrifikovaných tratí a obrovským investicím do elektrifikace stávajících železnic je Asie na špici. Očekává se však, že růst bude mírně vyšší než inflace, přestože Indie investuje do elektrifikace železnic velké prostředky. Důvodem je pokles nových projektů vysokorychlostních železnic a metra v Číně.

Elektrifikace: Evropa

Navzdory mnoha vládním závazkům se toho v Evropě stalo jen velmi málo. Zatímco průměrná míra elektrifikace v Evropě je pouze 50 %, hlavní železniční země v Asii mají míru elektrifikace vyšší než 70 %. Vysoké náklady a zdlouhavé plánovací a schvalovací procesy brzdí rozšiřování a modernizaci sítí v Evropě. Mnoho zemí, zejména Německo a Velká Británie, se nepřiblíží ke splnění svých oficiálních emisních cílů, pokud bude situace pokračovat stejným tempem jako v posledních letech.

Elektrifikace: výhody

Elektrifikace železnic je v rámci odvětví železniční infrastruktury specifickou tržní mezerou. Jedná se však o rostoucí trh s pozitivním dlouhodobým výhledem. Kromě pozitivního dopadu na klima zvyšuje elektrifikace stávajících železničních sítí efektivitu. Umožňuje optimalizovat využití kapacity zvýšením rychlosti a zatížení náprav. Harmonizace mezinárodních a vnitrostátních železničních nákladních koridorů ve spojení s elektrifikací umožňuje používat standardní vozový park. Dalším významným přínosem je zvýšení odolnosti celé železniční sítě. Elektrifikace je však nákladná, zejména pro stávající železniční sítě, pokud znamená přerušení provozu. Přesto se zvyšuje tlak na elektrifikaci železničních tratí, protože při dostatečném provozu na železnici je to atraktivnější způsob dopravy, uzavírá studie SCI Verkehr.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

Další zprávy

Nejčtenější