Alstom kupuje společnost Reuschling GmbH a rozšiřuje tak nabídku služeb pro lokomotivy

Alstom kupuje společnost Reuschling GmbH a rozšiřuje tak nabídku služeb pro lokomotivy
© Alstom

Cílem akvizice je posílit služby společnosti Alstom v oblasti údržby lokomotiv, modernizace a oprav po nehodách.


Společnost Alstom oznámila, že získala společnost Reuschling GmbH & Co. KG s účinností od 1. února 2024. Společnost Reuschling se sídlem v Hattingenu v Severním Porýní-Vestfálsku se specializuje na údržbu a opravy posunovacích lokomotiv a má přibližně 120 zaměstnanců.

Reuschling má zkušenosti s různými úkony údržby posunovacích lokomotiv a podílí se na projektech modernizace lokomotivní techniky. Společnost také pracuje na alternativních pohonných systémech pro lokomotivy, dálkovém ovládání a digitálních spřáhlech.

©  Reuschling GmbH & Co. KG
©  Reuschling GmbH & Co. KG

François Muller, který vede servisní oddělení společnosti Alstom v regionu DACH, uvedl, že klíčovým důvodem pro akvizici byla poloha Reuschlingu a jeho napojení na hlavní dopravní trasy. Před touto akvizicí se služby společnosti Alstom v oblasti posunovacích lokomotiv v Německu nacházely ve Stendalu v Sasku-Anhaltsku a ve Waibstadtu v Bádensku-Württembersku.

Po dokončení této akvizice bude společnost Reuschling nyní působit pod názvem Alstom Reuschling Service GmbH & Co. KG a bude fungovat jako dceřiná společnost Alstom Lokomotiven Service GmbH.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot