Ženy v polském železničním průmyslu
utk.gov.pl

V březnu 2022 mělo platný průkaz strojvedoucího vydaný Úřadem pro železniční dopravu 57 žen. Nejmladší z nich je 21 let, nejstarší 54 let. Celkem v Polsku pracuje v železničním sektoru více než 25 tis. žen.


V železničních společnostech je zaměstnáno 30 žen, které jsou aktivními strojvedoucími s licencí a osvědčením strojvedoucího. Během školení na získání osvědčení strojvedoucího je 17 žen, které jsou držitelkami průkazu strojvedoucího. Deset žen s platným průkazem strojvedoucího však dosud není zaměstnáno.

Údaje za rok 2020 získané od železničních společností v Polsku ukazují, že téměř 30 % všech pozic v železničním sektoru zastávají ženy. Nejvyšší podíl zaměstnaných žen lze nalézt u manažerů infrastruktury - jedná se o více než 1/3 zaměstnanců. Ženy dominují v profesi vlajkonoše na železničním přejezdu a dopravního inspektora. V desítce společností zabývajících se osobní dopravou tvoří ženy více než 27 % zaměstnanců a nejmenší zastoupení mají v nákladní železniční dopravě - přibližně 21 %.

Údaje ze zemí Evropské unie shromážděné do roku 2018 ukazují, že podíl žen zaměstnaných u železničních dopravců se pohybuje od 8 % v Irsku po 51 % v Estonsku. Mezi provozovateli infrastruktury se tyto hodnoty pohybují od 8 % ve Slovinsku do 50 % rovněž v Estonsku. Nejvyšší počet zaměstnankyň má Francie: U provozovatelů železnic pracuje 30,5 tis. žen a u provozovatelů infrastruktury 28 tis. žen. Je však třeba poznamenat, že v železničním sektoru ve Francii pracuje více než 215 tis. osob. V celé Evropě je z 947 tis. železničních zaměstnanců 190 tis. (20 %) tvoří ženy.

utk.gov.pl
utk.gov.pl
Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

Další zprávy

Nejčtenější