PKP CARGO International: Nový předseda představenstva
Zbigniew Prus © PKP CARGO INTERNATIONAL

Zbigniew Prus, který byl v pondělí zvolen předsedou představenstva, je zkušeným lídrem v oblasti železniční dopravy.


Za 32 let své kariéry v železničním sektoru, převážně ve státních společnostech spadajících pod PKP, prošel tento manažer pozoruhodnou cestou od strojvedoucího lokomotivy až po různé vedoucí pozice v provozních jednotkách a v centrále společnosti PKP CARGO S.A. a jejích společností skupiny. Jeho působení zahrnuje významné odpovědnosti jako člena představenstva pro provoz společnosti PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. a vedení jako předsedy dozorčí rady společnosti AWT ROSCO a.s., člena skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL.

Jeho kariéra se vyznačuje neustálým hledáním znalostí a zdokonalováním svých dovedností. Vystudoval několik fakult a je držitelem magisterského titulu v oboru dopravy se specializací na provoz a údržbu kolejových vozidel. Aby dále rozvíjel své odborné znalosti, získal na Vysoké škole obchodní titul Master of Business Administration, který jeho technické znalosti doplnil o strategický rozměr.

Jako klíčový hráč při restrukturalizaci a založení společnosti PKP CARGO S.A. se zasloužil o zavedení moderních programů využití. Tyto iniciativy byly zaměřeny na optimalizaci a zlepšení přepravního procesu a odrážely jeho závazek k inovacím a efektivitě v odvětví železniční dopravy.

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot