Podpůrné Organizace v regionu Evropa

Společnosti, subjekty, orgány podporující a sledující železniční záležitosti na národní a mezinárodní úrovni

Železniční společnosti v kategorii Podpůrné Organizace

UIRR s.c.r.l. (Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route)

Mezinárodní unie pro silniční a železniční kombinovanou dopravu (UIRR) byla založena v roce 1970 a je průmyslovým sdružením pro odvětví kombinované dopravy v Bruselu.
UIRR s.c.r.l. (Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route) logo
Premium

Ukrainian – Czech Chamber of Commerce

Ukrajinsko-česká obchodní komora (Ukrcham) byla založena jako důležitý institucionální mechanismus pro rozvoj dvoustranných vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou.
Ukrainian – Czech Chamber of Commerce logo
Premium

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Cílem centra je racionální a efektivní využití všech prostředků EU určených na spolufinancování dopravních projektů do roku 2023.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych logo

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO

Zakladatelé a členové sdružení jsou lidé s hlubokými znalostmi provozu železnic, tramvají a metra a s bohatými zkušenostmi s řízením dopravních podniků.
STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO logo

SIRTS

Sdružení pro interoperabilitu a rozvoj železniční dopravy
SIRTS logo

FerCargo - Associazione di Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci

Sdružení železničních podniků
FerCargo - Associazione di  Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci logo

Rail Baltica

Rail Baltica je projekt železniční dopravní infrastruktury na zelené louce, jehož cílem je začlenit pobaltské státy do evropské železniční sítě. Projekt zahrnuje pět zemí Evropské unie - Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a nepřímo také Finsko.
Rail Baltica logo

AVOKOV - Asociácia výrobcov a opravcov kolajových vozidiel

Sdružení výrobců a opravářů kolejových vozidel je svaz právnických osob sdružených podle občanského zákoníku Slovenské republiky. Jeho činnost je klasifikována jako nezisková organizace. Členy sdružení jsou nejvýznamnější společnosti zabývající se převážně opravami, modernizací, výrobou kolejových vozidel a příslušných komponentů a dalšími souvisejícími činnostmi.
AVOKOV - Asociácia výrobcov a opravcov kolajových vozidiel logo

rail-assets Georg Kreitmair e.K.

Hledáte kolejová vozidla, výrobky nebo služby v oblasti kolejových vozidel? rail-assets vám nabízí aktuální, kvalifikovaný a téměř úplný přehled o aktuální nabídce nových a použitých výrobků na trhu.
rail-assets Georg Kreitmair e.K. logo

Railway Supply

Zveřejňování tiskových zpráv v časopise Railway Supply a na zpravodajském portálu www.railway.supply zvýší pozitivní image společnosti a přivede nové zákazníky.
Railway Supply logo

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO (Úřad železniční dopravy) dohlíží na soudržnost železničního systému tím, že dohlíží na technická řešení, která ovlivňují železniční dopravu a bezpečnost železničního systému v Polsku.
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO logo

Transportowy Dozór Techniczny

Technický dozor v dopravě (TDT) je technická inspekční jednotka zřízená zákonem ze dne 21. prosince 2000 o technické inspekci jako státní právnická osoba, která podléhá příslušnému ministrovi.
Transportowy Dozór Techniczny logo

Klaster „Luxtorpeda 2.0”

Klastr Luxtorpeda 2.0 se chce aktivně podílet na utváření polské dopravní politiky a pomáhat vyvíjet nejlepší řešení v legislativní, organizační a finanční oblasti.
Klaster „Luxtorpeda 2.0” logo

Instytut Kolejnictwa

Výzkumný ústav železniční, který působí v železničním sektoru více než 70 let, provádí vědeckou a výzkumnou činnost a certifikační procesy v oblasti železniční dopravy.
Instytut Kolejnictwa logo

Warener Eisenbahnfreunde e.V.

Jsme železniční nadšenci, jejichž posláním je již více než 30 let zachovávat památku na Mecklenburg Southern Railway.
Warener Eisenbahnfreunde e.V. logo

ŽESNAD.CZ

Členové sdružení dnes představují téměř 92 % trhu železniční nákladní dopravy v České republice. Cílem sdružení je rozvoj železniční nákladní dopravy v České republice.
ŽESNAD.CZ logo

Rail Delivery Group

Skupina Rail Delivery Group sdružuje společnosti, které provozují britskou železnici (osobní i nákladní), do jednoho týmu s jediným cílem - zajistit lepší železnici pro vás a vaši komunitu.
Rail Delivery Group logo

Railway Innovation Hub

Podporovat železniční technologie a znalosti na mezinárodní úrovni prostřednictvím vytváření projektů spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, komercializace technologií a know-how.
Railway Innovation Hub logo

SCONRAIL AG

SCONRAIL je švýcarský orgán pro posuzování shody s mezinárodní působností pro zkoušky ES, certifikace ECM, posuzování rizik a inspekce v železničním sektoru.
SCONRAIL AG logo

Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV)

SGKV působí jako nezisková členská asociace již více než 80 let a sdružuje relevantní subjekty z oboru. SGKV tvoří neutrální komunikační a znalostní platformu.
Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV) logo

Forschungsgemeinschaft für Logistik e.V. (FGL)

Nabízíme podporu vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti logistiky v Hamburku. Jako člen FGL jste zváni na bezplatné akce a vyměníte si názory s odborníky z praxe.
Forschungsgemeinschaft für Logistik e.V. (FGL) logo

FILog - Gesellschaft für Innovation in Logistik und Verkehr e.V.

Podpora vědecké přípravy a propagace absolventů vysokých škol v oblasti dopravy a logistiky. Vytváření meziuniverzitních vědeckých sítí odborníků a vedoucích pracovníků.
FILog - Gesellschaft für Innovation in Logistik und Verkehr e.V. logo

International Rail Transport Committee (CIT)

CIT pomáhá železničním podnikům uplatňovat mezinárodní dopravní právo, standardizovat smluvní vztahy a vytvářet právní jistotu, která členům šetří peníze a podporuje jejich podnikání.
International Rail Transport Committee (CIT) logo

EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock

Posláním EUROFIMA je neziskově podporovat rozvoj veřejné osobní železniční dopravy v Evropě a podporovat železniční subjekty, které jsou jejími akcionáři, při obnově atd.
EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock logo

Schienenbahnen, Fachverband

Profesní sdružení železnic (Fachverband der Schienenbahnen) zastupuje zájmy všech železnic a podniků městské místní dopravy v celém Rakousku.
Schienenbahnen, Fachverband logo

International Monorail Association

Cílem Mezinárodní asociace jednokolejných drah je poskytnout platformu pro interakci mezi národními, regionálními a místními veřejnými orgány v odvětví jednokolejných drah OEM.
International Monorail Association logo

AAFM - Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid

Asociace přátel madridské železnice (AAFM) je skupina, která od roku 1946 sdružuje lidi se společným zájmem: železnice a propagace jejího dědictví.
AAFM - Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid logo

Association for Consultancy and Engineering (ACE)

Jsme sdružení britských odborných poradenských a inženýrských společností působících v odvětvích sociální a hospodářské infrastruktury.
Association for Consultancy and Engineering (ACE) logo

Association française du rail (AFRA)

Francouzská železniční asociace (AFRA) byla založena v březnu 2009 s cílem podporovat přístup všech nových subjektů na francouzský železniční trh a aktivně se podílet na rozvoji tohoto odvětví ve Francii.
Association française du rail (AFRA) logo

Association for European Transport (AET)

Sdružení pro evropskou dopravu je přední evropskou organizací sdružující odborníky a akademiky v oblasti dopravy. AET podporuje vytváření sítí a výměnu nápadů, informací a příležitostí atd.
Association for European Transport (AET) logo

VPI - Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e. V.

VPI zastupuje zájmy soukromých vlastníků nákladních vozů v Německu. Zajišťujeme dobré technické, právní a provozní rámcové podmínky v železniční nákladní dopravě.
VPI - Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e. V. logo

LORRY-RAIL S.A.

Společnost Lorry-Rail je odpovědná za rozvoj, propagaci a provoz nového železničního a silničního spojení mezi Lucemburkem a Perpignanem.
LORRY-RAIL S.A. logo

LOG-IT Club e.V.

Cílem LOG-IT Club e.V. je sdružovat kompetence v logistickém průmyslu v Severním Porýní-Vestfálsku a jeho okolí a podporovat toto odvětví v nadcházejících strukturálních změnách.
LOG-IT Club e.V. logo

Gewerkschaft vida

Odborový svaz dopravy a služeb má přibližně 134 000 členů. Železniční oddělení v odborovém svazu vida zastupuje zájmy všech zaměstnanců rakouských železničních a lanovkových společností.
Gewerkschaft vida logo

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Odborový svaz železničářů a dopravců (EVG) je silným profesním zájmovým sdružením, které kolektivně a spolehlivě zajišťuje spravedlivé mzdy a dobré a bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) logo

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Svaz německých strojvůdců (GDL) je starý více než 150 let a je nejstarším německým svazem. Byla založena v roce 1867. GDL organizuje veškerý přímý personál na železnici.
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) logo

FENEX (De Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek)

Cílem Nizozemského sdružení pro spedici a logistiku (FENEX) je posílit národní a mezinárodní postavení nizozemských organizovaných spedičních agentů.
FENEX (De Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) logo

The Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF)

ASLEF je britský odborový svaz strojvedoucích. Jeho více než 21 000 členů je zaměstnáno ve společnostech provozujících vlaky, v nákladní dopravě, v londýnském metru a v rychlé dopravě.
The Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) logo

Thüringer Eisenbahnverein e.V.

Spolek pro výzkum, údržbu, péči, zprostředkování, dokumentaci a reprezentaci železniční historie a železničního systému se zaměřením na vlakovou dopravu v Durynsku.
Thüringer Eisenbahnverein e.V. logo

Rail Alliance

Umožňujeme průmyslu prosperovat. Díky spolupráci a inovacím a našim vztahům s koncovými uživateli nabídnou naši agilní a podnikaví odborníci dodavatelskému řetězci komplexní řešení.
Rail Alliance logo

Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP)

Účelem sdružení je podporovat a hájit zájmy svých členů a železničního sektoru obecně, podporovat a účastnit se všech debat v tomto sektoru.
Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) logo

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria

Státní agentura pro bezpečnost železnic je dalším článkem tohoto systému, v němž plní úlohu orgánu odpovědného za bezpečnost železnic.
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria logo

Asociación Española del Transporte (AET)

Soukromý subjekt vytvořený profesionály. Naším posláním je podporovat lepší znalost a profesionalizaci různých aspektů a problémů dopravního systému.
Asociación Española del Transporte (AET) logo

PFP – Associação da Plataforma Ferroviaria Portuguesa

Asociace portugalských železničních platforem je společnou iniciativou sdružující subjekty domácího železničního systému rozdělené na velké veřejné a soukromé společnosti, malé a střední podniky, nefiremní subjekty atd.
PFP – Associação da Plataforma Ferroviaria Portuguesa logo

AFFI, Association Ferroviaire Française des Ingénieurs et cadres

AFFI, Francouzská asociace inženýrů a vedoucích pracovníků železnic, je francouzská asociace, která sdružuje inženýry a vedoucí pracovníky v činnosti nebo v důchodu, kteří zastupují celý železniční sektor.
AFFI, Association Ferroviaire Française des Ingénieurs et cadres logo

CNA e.V.

Podporujeme předkonkurenční výměnu a inovační projekty - v celém Bavorsku v rámci Klastru železniční techniky a Bavorské logistické iniciativy a v Norimberku.
CNA e.V. logo

AEbt Angewandte Eisenbahntechnik Certifer GmbH

Náš tým se specializuje na pomoc při testování a validaci vašich vozidel, komponentů nebo softwaru. Validaci vozidla a jeho bezpečnostních funkcí provádíme na místě na vašem vozidle.
AEbt Angewandte Eisenbahntechnik Certifer GmbH logo

Certifer SA

Od roku 1997 vám poskytujeme služby v oblasti testování, inspekce a certifikace, abychom přispěli k co nejbezpečnější, spolehlivé a propojené železniční a městské dopravě po celém světě.
Certifer SA logo

Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter VSLF

VSLF je profesním sdružením a zastupuje zájmy strojvedoucích a kandidátů. Svým členstvím nás podporujete v dosahování našich cílů.
Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter VSLF logo

Fränkische Museums- Eisenbahn e.V. Nürnberg

Nastupte na palubu! S námi můžete "zažít" železnici. Na našem kolejišti na nádraží Nordostbahnhof v Norimberku obnovujeme a udržujeme historická železniční vozidla a infrastrukturu potřebnou pro provoz.
Fränkische Museums- Eisenbahn e.V. Nürnberg logo