Fórum multimodální dopravy a tranzitu 2024

V gruzínském Tbilisi se ve dnech 23. a 24. dubna uskuteční Fórum multimodální dopravy a tranzitu 2024, na kterém se bude diskutovat o trendech v multimodální dopravě v Evropě a Asii.


Letošní fórum se zaměří na trendy na trhu nákladní dopravy, černomořský region a jeho roli tranzitního uzlu. Mezi hlavní témata budou patřit vyhlídky na růst objemu nákladní dopravy. Diskutovat se bude také o Gruzii jako nákladním uzlu, o vývoji a výzvách železniční, silniční a námořní nákladní dopravy a o výstavbě a rekonstrukci železnic v černomořských zemích.

Klíčové otázky:
  • Trendy na trhu nákladní dopravy a tranzit přes černomořský region.
  • Transkontinentální a regionální trasy. Zatížení dopravních koridorů a perspektivy růstu obratu nákladní dopravy.
  • Výhled obchodu a komodit v černomořském regionu.
  • Růst potenciálu Gruzie jako námořního a pozemního uzlu pro nákladní dopravu.
  • Úloha černomořských zemí ve vývoji TITR. Tranzitní potenciál regionu.
  • Výstavba a rekonstrukce železnic v černomořských zemích.
  • Mezinárodní silniční doprava a obchod s Evropskou unií, zeměmi černomořského regionu a Kavkazu.
  • Námořní doprava a podmínky na trhu nákladní dopravy v Černém moři.
  • Rozvoj námořních přístavů - ekologičtější a chytřejší.

Díky podpoře několika klíčových organizací, jako jsou UIRR, UTIKAD, FFAA, ABADA, TLA, ULA, URCFK a PLASKE Academy, poskytne fórum neocenitelné informace o budoucnosti multimodální dopravy.

Pro zajištění inkluzivity a usnadnění celosvětové účasti bude po celou dobu konání fóra zajištěn simultánní překlad do angličtiny a ruštiny. Na podporu široké účasti jsou k dispozici speciální nabídky, včetně 50% slevy pro gruzínské společnosti, zvláštních podmínek pro vlastníky nákladu (výrobce) a různých možností reklamy a sponzoringu.

Kromě podrobných diskusí a technických prohlídek na místě bude součástí fóra také výstavní plocha.

Více informací: https: //www.rdl.group/multimodal-24/

Pořadatel: RDL group(https://www.rdl.group/) [email protected] +380 931 77 60 55 +370 691 98 6 98

Chcete dostávat podobné články na svůj e-mail?

Ještě nepoužíváte platformu RAILVIS?

Pronajměte si vagón, prodejte lokomotivu, najděte kontejner, převeďte volnou kapacitu do zisku. Platforma RAILVIS je nástroj, který potřebujete.

Vyzkoušejte Železniční Tržiště RAILVIS
RAILVIS screenshot

Další zprávy

Nejčtenější