Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG

Společnost Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co.KG je odpovědná za provoz a údržbu železniční sítě ve skupině RegioInfra.

Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG logo

Zaměřujeme se na poskytování regionální železniční infrastruktury, její provoz a údržbu v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sasku-Anhaltsku.

Díky soustavnému rozšiřování infrastruktury má nyní společnost Regio Infra Nord-Ost k dispozici spojení jih-sever mezi (Berlín-) Neustadt / Dosse - Pritzwalk - Karow (Meckl) - Priemerburg (Güstrow - Rostock), jakož i spojení západ-východ Karow (Meckl) - Waren (Müritz) a Neustadt (Dosse) - Löwenberg (Mark) a další tratě stávající sítě.

Rozsáhlá síť železniční infrastruktury společnosti Regio Infra nabízí díky své poloze železničním společnostem možnost alternativních tras podél severojižních hlavních tratí. Konkrétně lze nabídnout volitelné trasy na tratích Stendal - Wittenberge, Waren - Neustrelitz a Berlín - Balt. Jedná se tedy o nákladově efektivní spojení, která mohou být pro železniční podniky zajímavá.

Infrastruktura společnosti Regio Infra je vhodná jak pro nákladní dopravu, tak i pro využívání místní osobní železniční dopravy.

Máte zájem o využití naší infrastruktury? Obraťte se na naše kompetentní pracovníky a požádejte o nabídku v závislosti na objemu provozu.

Všechny trasy jsou vybaveny zařízeními pro nákladní dopravu (nakládacími kolejemi a rampami i vlečkami), aby vyhovovaly různým potřebám našich zákazníků.

Naši síť tras lze použít pro vozové zásilky třídy trasy D4.

Trasy RIN nejsou elektrifikované.

Máte nějaké dotazy k vedení vlakových tras v naší železniční síti nebo potřebujete další informace o našich dalších službách? Pak vám naše vedení sítě v Malchowě (Meckl) rádo pomůže.